Dades identificatives

ASPROSEAT, Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques.

C. Mecànica, 6-8, 08038 Barcelona

cif. G-08692410

Missió

Asproseat és un grup d’entitats d’economia social que té com a missió:

Promoure i gestionar serveis integrals i suports per a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, preferentment intel·lectual, les seves famílies i altres col·lectius amb risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per a la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets.

Visió

Ser un referent en la generació d’oportunitats i serveis per les persones en cadascuna de les seves etapes de la vida mitjançant l’excel·lència, la sostenibilitat, l’agilitat i la innovació.

Valors 

Les persones

  • Dignitat: Prioritzar en tot moment, el respecte per la persona i la seva dignitat, tenint en compte les seves característiques individuals, potencialitats i necessitats.
  • Autonomia: Desenvolupar al màxim el conjunt de capacitats de la persona, per tal de facilitar que assoleixi el grau més alt possible d’autonomia personal i lliure elecció.
  • Igualtat d’oportunitats: Disposar i poder utilitzar els recursos sense cap discriminació. Inclou la participació efectiva de les persones en activitats i serveis comunitaris del seu entorn social.

L’organització

  • Qualitat i Millora: Actualitzar de forma contínua, els productes, serveis i activitats que prestem a fi que s’adeqüin a les necessitats i expectatives dels grups d’interès.
  • Cooperació-col·laboració: Fomentar el treball en equip, amb tots els grups d’interès interns i externs, generant el clima necessari per crear valor compartit.
  • Transparència: Exercir la gestió amb claredat garantint l’accés a la informació necessària per cadascú dels grups d’interès.
  • Compromís social: Enfocar les accions i activitats del grup amb l’objectiu d’assolir el compromís i la millora de la convivència social.

Documents d’interès

Membres dels òrgans de gestió

Associació Asproseat
Ana Maria Campos Esteve. Presidenta
Rosalía Pozo Gago. Vicepresidenta
Luis González Aguado. Secretari
Joan Capdevila Picas. Tresorer

Vocals:
Elena Garrido Ortega
Montserrat Lozano Rodríguez
Dyalis del Carmen Armas Medina
Joaquin Izquierdo Marín
Jaume Villena Viver
Juan Rodríguez Marín
Amparo Muñoz Bolivar

Fundació Asproseat Empresa i Treball
Ana Maria Campos Esteve. Presidenta
Rosalía Pozo Gago. Vicepresidenta
Luis González Aguado. Secretari
Joan Capdevila Picas. Tresorer

Vocals:
Robert Roig Balaguer
Xavier González De Rivera Serra

Fundació Asproseat Proa-Esplugues
Maria del Pilar Díaz Romero. Presidenta
Ana Maria Campos Esteve. Vicepresidenta
Luis González Aguado. Secretari
Rosalía Pozo Gago. Tresorera

Vocals:
Sara Forgas Úbeda
Eduard Sanz García
Marcos Sánchez Ciles

Montserrat Brió Ferrer
Mariano Hernández Alonso

Diego Vizcaino Mañas
Joan Capdevila Picas
Joaquín Izquierdo Marín
Josep Vallejo Tey

Fundació Asproseat Serveis d’Atenció Diürna
Ana Maria Campos Esteve. Presidenta
Rosalía Pozo Gago. Vicepresidenta
Luis González Aguado. Secretari
Joan Capdevila Picas. Tresorer

Fundació Asproseat Serveis Residencials
Ana Maria Campos Esteve. Presidenta
Rosalía Pozo Gago. Vicepresidenta
Luis González Aguado. Secretari
Joan Capdevila Picas. Tresorer

Cronologia Històrica 

1979 Creació Associació APTSHD

1981 Centre ocupacional 1981

1988 Llar Residència Zona Franca I

1992 Centre Especial de Treball “Barcelona Equip de Serveis”

1996 Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

1998 Incorporació del “Taller Cooperativa Districte II” amb el “centre ocupacional “1981 Foc”

2003 Llar-residència “Zona Franca II”

2004 Llar-residència “Aprestadora I”

2006 Incorporació d’Asproces: centre ocupacional, escola d’educació especial i centre d’atenció especialitzada Asproseat Sant Just

2006 Canvi de nom a Asproseat

2007 Llar-residència Aprestadora II

2007 Gestió de la residència i centre de dia “Can Serra” de titularitat pública

2008 Gestió del centre ocupacional “Can Carreras” de titularitat pública

2009 Incorporació d’Aspanisbe: centre ocupacional i centre especial de treball “Asproseat Cornellà”

2011 Centre ocupacional “La Marina”

2011 Constitució de la Fundació Asproseat Empresa i Treball

2012 Constitució de la Fundació Asproseat Serveis Residencials

2013 Constitució de la Fundació Asproseat Serveis d’Atenció Diürna

2014 Constitució de la Fundació Asproseat Proa-Esplugues i incorporació

2014 Creació de l’empresa social a Cali, Colòmbia, amb “Corporación CECAN”

2016 Creació de la UTE Ingesan Asproseat per a la gestió de serveis de gent gran

2016 Inauguració de la llar residència Plaça Europa

2017 Incorporació de la Fundació Ginesta a Asproseat grup

Asproseat forma part de:
Dincat Plena inclusió Catalunya
Associació empresarial Dincat
Barcelona +Sostenible
Pimec
Ades
Aeball
Associació Poligon Pedrosa
Coordinadora Profunds Catalunya