S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, sobre la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a ASPROSEAT GRUP les dades personals sol·licitades als formularis de la pàgina web o durant la relació amb l’entitat i que són necessàries pel desenvolupament de la nostra missió:

ASPROSEAT és una entitat d’àmbit català sense ànim de lucre que té com a finalitat principal:
Promoure i gestionar serveis integrals i suports per a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, preferentment persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i altres col·lectius amb risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per a la igualtat i la defensa dels seus drets.

A ASPROSEAT GRUP hem adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, ASPROSEAT GRUP s’obliga a complir l’obligació de confidencialitat respecte a les dades personals que tracta, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

Les dades facilitades per l’interessat a ASPROSEAT GRUP a través dels diferents formularis en paper, per correu electrònic, presencialment o web, hauran de ser dades verídiques, exactes i actualitzades.

Per complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals posem a disposició dels interessats que contacten via web o reben newsletters la següent informació:

RESPONSABLE:

ASPROSEAT Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques

NIF G-08692410  |  Mecànica, 6-8, baixos 08038 Barcelona  |  Tel. 93 223 63 91 | asproseat@asproseat.org

 

CORRESPONSABLES:

Fundació Privada Asproseat Serveis d’Atenció Diürna 

NIF G-65830986  |  c. dolors aleu, 27-33, 08908 L’Hospitalet de Llobregat |  Tel. 93 223 63 91 | asproseat@asproseat.org

 

Fundació Privada Asproseat Serveis d’Acolliment Residencial

NIF G-62017793   |  c. dolors aleu, 27-33, 08908 L’Hospitalet de Llobregat |  Tel. 93 223 63 91 | asproseat@asproseat.org

 

Fundació Privada Asproseat Empresa i Treball

NIF G-65258410   |  c. dolors aleu, 27-33, 08908 L’Hospitalet de Llobregat |  Tel. 93 223 63 91 | asproseat@asproseat.org

 

Fundació Ginesta 

NIF G-62372768  |  c. sospir, 30, 08026 Barcelona  |     Tel. 93 223 63 91 | ginesta@fundacioginesta.org

 

Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues

NIF G-61766986   |  Av. la Miranda, 11-19, 08950 Esplugues de LLobregat |  Tel. 93 372 27 52 | asproseat@asproseat.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASPROSEAT grup tractem les seves dades de contacte amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, per informar mitjançant newsletters dels productes, serveis i activitats d’ASPROSEAT grup.
 2. Donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada pel propi interessat i fer-ne un seguiment posterior, ja sigui en l’àmbit d’empreses o en l’àmbit social.
 3. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, com a persona de contacte del client o proveïdor per gestionar les relacions de negoci.
 4. Gestionar la realació precontractual o un contracte amb una de les entitats d’ASPROSEAT grup a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu.
 5. Quant als candidats a llocs de treball de ASPROSEAT GRUP gestionar la relació amb aquests, incloent mantenir-los informats de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització que encaixin amb el seu perfil.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

En funció de les finalitats exposades les dades es conservaran:

 1. Les dades per a l’enviament de Newsletters seran conservades mentre l’interessat no revoqui el seu consentiment ja sigui a través de l’opció de donar-se de baixa que s’ofereix sempre a totes les comunicacions o bé seguint les indicacions de l’apartat de com exercir els seus drets.
 2. Les dades associades a una sol·licitud, petició o consulta es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment completa. Un cop totalment resolta la sol·licitud, es conservaran les dades bloquejades per a poder respondre de les responsabilitats que se’n derivin.
 3. Per a les dades relatives a clients i proveïdors aixi com de les persones de contacte d’aquests conservarem les dades mentre es mantingui la relació precontractual i/o contractual amb Aproseat Grup a excepció que siguin necessàries per atendre a responsabilitats o obligacions legals.
 4. Per a les dades relatives als candidats a llocs de treball d’ASPROSEAT GRUP, es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que el candidat revoqui el seu consentiment.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La base de l’enviament de newsletters a persones dels nostres grups d’interès es basa en la satisfacció de l’ interès legítim de les entitats d’ASPROSEAT grup consistent en poder oferir a aquests grups d’interès informació sobre l’activitat de l’organització. A més, per a noves persones de contacte, des de maig de 2018 es basa en el consentiment exprés que es sol·licita, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució de cap contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
 • La base per a la resposta a sol·licituds és l’ interès legítim de les entitats d’ASPROSEAT grup d’oferir suport a les persones dels grups d’interès.
 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 3 i 4 és la satisfacció de l’ interès legítim de les entitats d’ASPROSEAT grup consistent en poder relacionar-se amb els professionals dels grups d’interès (clients (quan s’escau) i proveïdors), per a desenvolupar la seva missió. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades).

Així mateix, el tractament per a la finalitat 4 és necessari per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals (ofertes) en el qual l’interessat és part (com a persona de contacte del client o proveïdor), així com pel compliment de la normativa legal fiscal-comptable.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base del tractament de les dades dels candidats a llocs de treball és el consentiment de l’interessar i que aquest tractament és necessari per a les mesures precontractuals (procés de selecció) en què l’interessat és part.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers.a excepció de les requerides per obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països?

Les dades per a l’enviament de Newsletters es gestionen mitjançant MailChimp, MailChimp es va autocertificar pel EU-U.S. Privacy Shield i el Swiss-U.S. Privacy Shield Regimen i transfereix legalment dades personals de UE / EEE als EE. UU. de conformitat amb el certificat d’escut de privacitat.

No es realitzen altres transferències de dades a tercers països.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASPROSEAT GRUP estem tractant o no dades personals que els concerneixin.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic acreditant la seva identitat amb còpia del DNI o document equivalent a: asproseat@asproseat.org on li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a ASPROSEAT GRUP procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal, presencialment, via web o mitjançant formulari web o formulari en suport paper.
 • Li recordem que no s’han de facilitar dades de tercers llevat que es tingui autorització d’aquests i se’ls hagi informat prèviament. De forma general, pel que fa a les dades personals que recollim segons el que s’indica en aquesta política de privacitat no es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).
 • Pel que fa a l’apartat “treballa amb nosaltres” es demana informació sobre el grau de discapacitat de l’interessat per poder avaluar si es compleix la normativa legal aplicable a les persones treballadores dels centres especials de treball.

 

ASPROSEAT Tots els drets reservats.

Data última actualització: 2 d’agost de 2018