SSSSONORITATSSSS 7

projecte Ssssonoritatssss amb la Fundació Joan Miró i persones amb discapacitat usuàries d’Asproseat