side-area-logo

Suport a la llar

Per l’autonomia de la persona amb discapacitat.

Suport a domicili que consisteix en unes hores d’assistència  per part d’un educador social, junt amb la intervenció i seguiment d’un psicòleg i un professional del treball social.

El servei de suport a l’autonomia de la pròpia llar s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual que volen viure soles, en parella, o amb un màxim de quatre persones, sempre que aquestes siguin beneficiàries del programa de suport i tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, o bé amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma.

El Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar del Grup Asproseat està adscrit a la Fundació Asproseat Serveis Residencials. 

MÉS INFORMACIÓ…
TEL. (+34) 932 236 391